Zpět na článek

SHON - Czech corner


Denní letová aktivita rorýsů v místě hnízdiště ve Výzkumném ústavu potravinářském v období od 23. dubna do 21. srpna 2010

(příloha článku Petr Molík: Významné hnízdiště rorýsů obecných v Praze-Hostivaři)

Při pozorování denní letové aktivity rorýsů jsem v letech 2007 až 2018 získal takové množství dat, že nebylo v mých časových možnostech je dodnes všechna zpracovat. Přednostně jsem tedy vybral pozorování z roku 2010, která jsou nejúplnější (v tomto roce bylo v průběhu hnízdní sezóny málo dní, kdy jsem rorýsy nepozoroval) a mají nejjemnější časové rozlišení (v jednotlivých dnech od začátku do konce pozorování jsem létající rorýsy počítal téměř každou minutu, v těch minutách, kdy jsem rorýsy nepočítal, jsem jejich počet odhadl nejen pomocí jednoduché interpolace, ale i s využitím znalosti jejich chování).

V pracovních dnech jsem většinu pozorovacích dat získal při vyhlížení z oken ve 4. poschodí budovy VÚPP. Bylo velmi náročné současně s výkonem zaměstnání od příchodu do odchodu z práce každý den až 600 krát (to platí pro rok 2010, v jiných letech to bylo méně často) vyhlédnout z okna (musel jsem i přebíhat z jedné strany budovy na druhou) a spočítat rorýsy, ale ti mi běžně létali těsně kolem oken a nabízeli mimořádnou příležitost získat pozorování, jaká patrně nemají obdobu. Večer po pracovní době jsem pak počítal rorýsy při pozorování venku na ulici před budovou VÚPP. Prostor, ve kterém jsem bez použití dalekohledu dokázal rorýsy pozorovat a počítat, sahal vodorovně do vzdálenosti asi 160 m od budovy VÚPP a kolmo vzhůru do výšky asi 200 m nad budovu VÚPP.

Tak jako v předchozí části článku i zde na každém prezentovaném grafickém znázornění denní letové aktivity rorýsů jsou na vodorovné ose vyznačeny hodiny a minuty středoevropského času (SEČ) a na svislé ose počet pozorovaných rorýsů. V každém grafu je také tenkou svislou čárkou vyznačen čas astronomického západu Slunce v místě hnízdiště (čas západu počítán pro místo o souřadnicích 50° 04' 12" s. š., 14° 32' 01" v. d., WGS-84). Je možné si povšimnout, že ve dnech, kdy jsem nebyl v práci (soboty, neděle a svátky), jsem rorýsy pozoroval jen v době jejich hlavního večerního létání, protože bych nevydržel celý den stát na ulici před budovou VÚPP.

Obrázek č. 1: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 23. 4. 2010, časový interval pozorování 7:58-19:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 2: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 24. 4. 2010, časový interval pozorování 17:57-19:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 3: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 25. 4. 2010, časový interval pozorování 18:06-19:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 4: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 26. 4. 2010, časový interval pozorování 8:04-19:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 5: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 27. 4. 2010, časový interval pozorování 8:43-19:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 6: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 28. 4. 2010, časový interval pozorování 8:30-19:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 7: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 29. 4. 2010, časový interval pozorování 8:26-19:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 8: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 30. 4. 2010, časový interval pozorování 8:30-19:42 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 9: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 1. 5. 2010, časový interval pozorování 18:05-19:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 10: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 3. 5. 2010, časový interval pozorování 8:30-19:50 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 11: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 4. 5. 2010, časový interval pozorování 8:40-19:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 12: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 5. 5. 2010, časový interval pozorování 8:30-19:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 13: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 6. 5. 2010, časový interval pozorování 8:43-19:55 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 14: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 7. 5. 2010, časové intervaly pozorování 8:30-11:29 a 12:05-20:06 SEČ, mezi nimi přestávka (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 15: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 8. 5. 2010, časový interval pozorování 18:04-20:10 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 16: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 10. 5. 2010, časové intervaly pozorování 8:39-11:53, 12:26-13:48 a 15:56-19:46 SEČ, mezi nimi přestávky (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 17: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 11. 5. 2010, časový interval pozorování 8:26-20:06 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 18: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 12. 5. 2010, časový interval pozorování 8:39-20:08 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 19: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 13. 5. 2010, časové intervaly pozorování 8:22-11:54 a 12:12-20:08 SEČ, mezi nimi přestávka (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 20: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 14. 5. 2010, časový interval pozorování 8:04-20:06 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 21: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 15. 5. 2010, časový interval pozorování 18:18-20:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 22: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 16. 5. 2010, časový interval pozorování 18:25-20:10 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 23: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 17. 5. 2010, časový interval pozorování 8:14-20:10 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 24: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 18. 5. 2010, časový interval pozorování 8:23-20:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 25: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 19. 5. 2010, časový interval pozorování 8:15-19:55 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 26: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 20. 5. 2010, časový interval pozorování 8:51-20:11 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 27: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 21. 5. 2010, časový interval pozorování 8:24-20:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 28: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 23. 5. 2010, časový interval pozorování 18:49-20:41 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 29: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 24. 5. 2010, časový interval pozorování 8:44-20:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 30: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 25. 5. 2010, časový interval pozorování 8:47-20:35 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 31: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 26. 5. 2010, časový interval pozorování 8:34-20:26 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 32: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 27. 5. 2010, časový interval pozorování 8:40-20:35 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 33: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 28. 5. 2010, časový interval pozorování 8:33-20:35 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 34: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 30. 5. 2010, časový interval pozorování 18:27-20:35 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 35: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 31. 5. 2010, časový interval pozorování 12:47-20:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 36: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 1. 6. 2010, časový interval pozorování 8:37-20:35 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 37: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 2. 6. 2010, časové intervaly pozorování 8:46-11:56 a 13:00-20:20 SEČ, mezi nimi přestávka (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 38: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 3. 6. 2010, časové intervaly pozorování 8:38-10:28 a 11:14-20:30 SEČ, mezi nimi přestávka (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 39: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 4. 6. 2010, časový interval pozorování 8:29-20:52 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 40: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 5. 6. 2010, časový interval pozorování 18:57-20:52 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 41: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne večera 6. 6. 2010, časový interval pozorování 19:12-20:56 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 42: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 7. 6. 2010, časový interval pozorování 8:28-20:55 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 43: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 8. 6. 2010, časový interval pozorování 8:26-19:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 44: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 9. 6. 2010, časový interval pozorování 8:40-20:56 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 45: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 10. 6. 2010, časový interval pozorování 8:38-20:55 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 46: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 11. 6. 2010, časový interval pozorování 8:39-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 47: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 13. 6. 2010, časový interval pozorování 19:12-20:45 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 48: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 14. 6. 2010, časový interval pozorování 8:30-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 49: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 15. 6. 2010, časový interval pozorování 8:39-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 50: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 17. 6. 2010, časový interval pozorování 8:34-20:55 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 51: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 18. 6. 2010, časový interval pozorování 8:38-20:35 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 52: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 19. 6. 2010, časový interval pozorování 19:05-20:55 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 53: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 21. 6. 2010, časový interval pozorování 8:39-20:56 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 54: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 22. 6. 2010, časový interval pozorování 8:22-20:56 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č.55: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 23. 6. 2010, časový interval pozorování 8:37-20:57 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 56: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 24. 6. 2010, časové intervaly pozorování 8:40-13:30 a 15:33-21:10 SEČ, mezi nimi přestávka (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 57: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 25. 6. 2010, časový interval pozorování 8:10-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 58: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 27. 6. 2010, časový interval pozorování 19:03-21:06 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 59: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 28. 6. 2010, časový interval pozorování 8:54-21:05 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 60: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 29. 6. 2010, časové intervaly pozorování 8:30-15:04 a 17:56-21:06 SEČ, mezi nimi přestávka (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 61: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 30. 6. 2010, časový interval pozorování 8:39-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 62: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 1. 7. 2010, časový interval pozorování 8:58-20:55 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 63: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 2. 7. 2010, časové intervaly pozorování 8:39-13:42 a 16:07-21:06 SEČ, mezi nimi přestávka (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 64: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 4. 7. 2010, časový interval pozorování 19:12-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 65: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 5. 7. 2010, časový interval pozorování 19:08-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 66: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 6. 7. 2010, časový interval pozorování 19:16-20:50 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 67: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 7. 7. 2010, časový interval pozorování 8:56-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 68: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 9. 7. 2010, časový interval pozorování 8:36-21:06 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 69: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 10. 7. 2010, časový interval pozorování 19:18-21:05 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 70: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 11. 7. 2010, časový interval pozorování 19:16-21:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 71: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 12. 7. 2010, časový interval pozorování 8:48-20:52 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 72: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 13. 7. 2010, časový interval pozorování 8:46-20:54 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 73: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 14. 7. 2010, časový interval pozorování 8:25-20:52 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 74: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 15. 7. 2010, časový interval pozorování 8:39-20:52 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 75: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 16. 7. 2010, časový interval pozorování 8:25-20:52 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 76: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 17. 7. 2010, časový interval pozorování 19:00-20:36 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 77: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 18. 7. 2010, časový interval pozorování 19:00-20:46 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 78: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 19. 7. 2010, časový interval pozorování 8:56-20:47 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 79: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 20. 7. 2010, časový interval pozorování 8:39-20:45 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 80: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 21. 7. 2010, časový interval pozorování 8:58-20:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 81: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 22. 7. 2010, časový interval pozorování 8:45-20:36 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 82: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 23. 7. 2010, časový interval pozorování 9:00-20:20 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 83: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 24. 7. 2010, časový interval pozorování 19:10-20:40 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 84: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 25. 7. 2010, časový interval pozorování 19:09-20:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 85: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 26. 7. 2010, časový interval pozorování 8:58-20:35 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 86: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 27. 7. 2010, časový interval pozorování 8:48-20:35 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 87: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 28. 7. 2010, časový interval pozorování 8:40-20:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 88: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 29. 7. 2010, časový interval pozorování 8:55-20:36 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 89: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 30. 7. 2010, časový interval pozorování 8:45-20:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 90: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 31. 7. 2010, časový interval pozorování 19:10-20:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 91: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 1. 8. 2010, časový interval pozorování 18:49-20:30 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 92: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 2. 8. 2010, časový interval pozorování 8:56-20:20 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 93: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 3. 8. 2010, časový interval pozorování 9:00-20:20 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 94: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 4. 8. 2010, časový interval pozorování 8:40-20:20 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 95: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 5. 8. 2010, časový interval pozorování 8:40-20:20 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 96: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 6. 8. 2010, časový interval pozorování 8:44-20:16 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 97: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 7. 8. 2010, časový interval pozorování 18:56-20:16 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 98: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 8. 8. 2010, časový interval pozorování 18:56-20:16 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 99: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 9. 8. 2010, časový interval pozorování 7:38-20:16 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 100: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 10. 8. 2010, časový interval pozorování 8:57-20:16 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 101: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 11. 8. 2010, časový interval pozorování 8:38-20:16 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 102: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 12. 8. 2010, časový interval pozorování 9:00-20:12 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 103: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 13. 8. 2010, časový interval pozorování 8:56-20:16 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 104: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 14. 8. 2010, časový interval pozorování 19:10-20:16 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 105: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 15. 8. 2010, časový interval pozorování 18:56-19:50 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 106: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 16. 8. 2010, časový interval pozorování 9:07-20:00 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 107: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 17. 8. 2010, časový interval pozorování 8:40-19:52 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 108: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 18. 8. 2010, časový interval pozorování 8:57-19:50 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 109: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 19. 8. 2010, časový interval pozorování 8:55-19:50 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 110: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu dne 20. 8. 2010, časový interval pozorování 8:27-19:50 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 111: Počet létajících rorýsů v místě hnízdiště v budově Výzkumného ústavu potravinářského v průběhu večera dne 21. 8. 2010, časový interval pozorování 18:58-19:50 SEČ (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting